Lọc rêu và 2m ống lọc


15000 Còn hàng

Lọc rêu và 2m ống lọc, gắn đầu vào của bơm đơn/đôi để lọc cặn trước khi hút nước lên
Sản phẩm liên quan